1. Wniosek 


2. Autoreferat 

 

3. Komisja habilitacyjna

- przewodniczący - ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk

- sekretarz - ks. dr hab. Paweł Mąkosa

- recenzent - ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

- recenzent - ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
- recenzent - o. dr hab. Marek Fiałkowski

- członek komisji - ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak

- członek komisji - ks. dr hab. Jacek Goleń

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 2 marca 2016 r.

powołanie komisji: 5 kwietnia 2016 r.

posiedzenie komisji: 8 czerwca 2016 r.

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017, godz. 14:57 - Ewa Zięba