2013

 

La giustizia sociale nella biomedicina (Sprawiedliwość społeczna w biomedycynie). Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego spotkania biskupów dehoniańskich pt. „Duchowość i posługa biskupów dehoniańskich”. Rzym, 10-15.01.2013.

 

La problematica sociale e la moderna cultura (Problematyka społeczna a współczesna kultura). Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego spotkania biskupów dehoniańskich pt. „Duchowość i posługa biskupów dehoniańskich”. Rzym, 10-15.01.2013.

 

Troska o zdrowie w rodzinie. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego sympozjum naukowego poświęconego pamięci prof. W. Fijałkowskiego w 10. rocznicę jego śmierci pt. „Ekologia rodziny w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego”. Lublin, 21.03.2013.

 

Finansowanie Kościoła z perspektywy V przykazania kościelnego. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Źródła finansowania Kościoła w Polsce” zorganizowanej przez Koło Naukowe Kanonistów KUL. Lublin, 25.04.2013.

 

Szacunek do życia od poczęcia do naturalnej śmierci a współczesne zagrożenia. Referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej pt. „30 lat Karty Praw Rodziny – aktualność przesłania” zorganizowanej przez Bpa Krzysztofa Nitkiewicza, Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej oraz Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej. Sandomierz, 12.10.2013.

 

In vitro a antropologiczne implikacje ludzkiej prokreacji. Referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej pt. „Nadzieje i koszty społeczne zapłodnienia in vitro – próba interdyscyplinarnego spojrzenia” zorganizowanej przez Zespół Ekspertów Episkopatu Polski ds. Bioetyki i przez Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole, 26.10.2013.

 

Inspiracje teologiczne w bioetyce na przykładzie refleksji nad projektami ograniczania procesów starzenia się człowieka. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowana przez Katedrę Teologii Moralnej i Duchowości, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego pt. „Wiara i moralność. Argumentacja teologiczna we współczesnej debacie społecznej”. Opole, 20.11.2013.

 

In vitro od strony Kościoła katolickiego. Referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej w ramach XXIX Ogólnopolskiego Forum Młodych pt. „Stawiam na życie! A Ty?”, zorganizowanej przez Koło Teologiczne Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wrocław, 21.11.2013.

 

2014

 

Sumienie jako element konstytutywny człowieka. Referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i Katedrę Biostruktury Zakład Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. „Człowiek projekt czy przypadek?”. Białystok, 6-8.03.2014.

 

Hirntodbestimmung als Todeskriterium. Referat wygłoszony podczas Zagranicznej konferencji naukowej zorganizowanej przez Association of Bioethicists in Central Europe pt. „Fragen am Ende des Lebens”. Lublana (Słowenia), 24-26.10.2014.

 

2015

 

Ludzka zygota z perspektywy bioetycznej. Refleksje w kontekście analiz Eberharda Schockenhoffa. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w związku z prezentacją książki Eberharda Schockenhoffa pt. „Etyka życia. Postawy i nowe wyzwania”. Opole, 18.03.2015.

 

Małżeństwo i rodzina miejsce szczególnej troski o życie. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny UPJPII, Sekcję w Tarnowie w 20. rocznicę encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II pt. „Szukaj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu”. Brzesko, 25.03.2015.

 

Hirntod und Tod des Menschen. Referat wygłoszony podczas Zagranicznej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Ruzomberku z siedzibą w Koszycach (Słowacja) na temat „Staronowé morálno-filozofické princípy a dostojná smrt’ čloceka”. Koszyce (Słowacja), 09.04.2015.

 

Otázky mozgovej smrti u onkologického pacjenta. Referat wygłoszony podczas Zagranicznej konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Koszycach (Słowacja) na temat „«Istoty» zákona, vs. neistoty života. Onkologický pacient: multidisciplinárne výzvy z pohl’adu práva, bioetyki a medicíny”. Koszyce (Słowacja), 10.04.2015.

 

Filozoficzno-teologiczny i eklezjalny kontekst poszukiwań bioetyków katolickich. Referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej zorganizowanej przez Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki pt. „Nauka – Etyka – Wiara. Nauka i wiara – wyzwania przyszłości”. Zamek Rydzyna k. Leszna, 5.06.2015.

 

Transseksualizm z perspektywy eklezjalnej. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej i Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Stowarzyszeniem Bioetyków Europy Środkowej (BCE), Europejskim Stowarzyszeniem Teologów (ESCT) pt. „Tożsamość płciowa i transseksualizm: Fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna” („Geschlechtsidentität und Transsexualität: Faktem und Kontroverse. Interdisziplinäre Perspektive”). Opole, 7.11.2015.

 

2016

 

Etycznospołeczny wymiar troski o środowisko naturalne w świetle encykliki Laudato Si' papieża Franciszka. Referat wygłoszony podczas Międzyuczelnianej konferencji naukowej zorganizowanej przez UKSW i SGGW  w ramach Warszawskich Dni Energii pt. „Encyklika Laudato Si’ inspiracją badań i działań w zakresie ochrony środowiska”. Warszawa, 16.03.2016.

 

Stanowiska episkopatów Europy w kontekście współczesnej fali migracyjnej. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów pt. „«Byłem przybyszem, a...». Teologia moralna wobec współczesnego zjawiska migracji”. Zakopane, 14.06.2016.

 

Prawo kościelne w świetle refleksji teologicznomoralnej. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów pt. „Kary kościelne w misji Kościoła”. Stadniki, 10.11.2016.

 

2017

 

Medycyna - innowacje - etyka. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji. Lublin, 9.11.2017.

 

Preselekcja płci dziecka z perspektywy bioetyki katolickiej. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Otoczmy troską życie”. Białystok, 18.11.2017.

 

2018

 

Confessione della fede e impegno sociale. Referat wygłoszony podczas Interkontynentalnej konferencji biskupów zakonnych dehoniańskich zorganizowanej przez Kurię Generalną Zgromadzenia Księży Sercanów pt. „Le sfide dell’evangelizzazione. Dal Vaticano II alle Evangelii Gaudium e Laudato si’”. Rzym, 18-23.01.2018.

 

Terapia daremna z perspektywy bioetyki katolickiej. Referat wygłoszony podczas Konferencji zorganizowanej przez Dolnośląsko-Opolską Szkołę Ordynatorów Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii pt. „Terapia daremna”. Kamień Śląski, 12.04.2018.

 

Biologiczny, filozoficzny i teologiczny wymiar refleksji nad statusem dziecka poczętego. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego Spotkania Prawników pt. „Prawna ochrona życia”. Częstochowa, 6.10.2018.

 

Medyczna troska o pacjenta w stanach krytycznych. Stanowisko bioetyki katolickiej. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego Spotkania Prawników pt. „Prawna ochrona życia”. Częstochowa, 6.10.2018.

 

Ethik des Risikos im Sport – metaphysische und christliche Dimension. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Association of Bioethicists in Central Europe pt. „Leben mit Risiko - Risiko im Leben. Ethische Anfragen”. Opole, 19-21.10.2018.

 

Rezygnacja z terapii daremnej w oświadczeniu pro futuro. Stanowisko bioetyki katolickiej. Referat wygłoszony podczas XIX Dni Interdyscyplinarnych pt. „Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny”. Olsztyn, 23-24.10.2018.

 

Zamrożone ludzkie embriony w kontekście sakramentu pokuty. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Penitencjaria Apostolska - Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”. Warszawa, 7.11.2018.

 

2019

 

Terapia daremna z perspektywy bioetyki personalistycznej (katolickiej). Referat wygłoszony podczas konferencji naukowa zorganizowanej przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku i Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Gdańskiej pt. „Życie za życie”. Gdańsk, 1.03.2019.

 

2020

 

Integralność podmiotowa w bioetyce. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Studium Teologii w Koninie pt. „Afirmacja życia dziś”, Kazimierz Biskupi 19-20.02.2020.

 

  

Życiorys

 

Bibliografia


Promotor prac magisterskich

 

Promotor rozpraw doktorskich

Autor: Krzysztof Smykowski
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020, godz. 07:52 - Krzysztof Smykowski