Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga.

Exsultet

 

 

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

 

życzą pracownicy Katedry Języka Polskiego KUL

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2016, godz. 10:36 - Małgorzata Nowak-Barcińska