Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych np: osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się przy portierniach. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

KOMISJA STYPENDIALNA (wszystkie wnioski prosimy drukować dwustronnie)

 

         - stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych   

                     

            

 

 

 

          Dotyczy studentów następujących kierunków studiów:

 

  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia
  • gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia

  • pielęgniarstwo - studia stacjonarne I i II stopnia
  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia WNIT.

 

 

 

         ( dotyczy osób ubiegających się od 6 września 2020 r.)

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA

(wszystkie wnioski prosimy drukować dwustronnie)

 

INNE

  • Informacja o numerze konta bankowego informacja o numerze konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium (należy złożyć w przypadku zmiany numeru konta w trakcie roku akademickiego)

 

 

 

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020, godz. 07:32 - Małgorzata Stróżyńska