Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej zapraszają studentów do zgłaszania się na

VI Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

który odbędzie się dnia 12.04.2016 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (sala C-1031) o godzinie 14.00

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, godz. 10:59 - Andrzej Zykubek