Serdecznie zapraszamy do udziału w

VIII Konferencji Polowskiej

zorganizowanej przez Katedrę Krytyki Literackiej i Katedrę Języka Polskiego

Instytutu Filologii Polskiej KUL oraz Dworek Wincentego Pola

– Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie,

 

pt. ŚWIAT WINCENTEGO POLA

 

MOHORTOWSKIE KRESY – CZASY I LUDZIE

WIEKÓW MINIONYCH

 

Lublin, 21–22 kwietnia 2016 roku

 

program

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, godz. 16:40 - Małgorzata Nowak-Barcińska