2001


Jej statut przewiduje maksimum siedemdziesięciu członków, mianowanych na podstawie osiągnięć naukowych. Głównym celem Akademii jest wspieranie badań nad zagadnieniami dotyczącymi obrony życia ludzkiego, a także informowanie władz kościelnych o nowych osiągnięciach z zakresu nauk biomedycznych.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (2002) n. 1- 2, s. 148.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona