PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2016, TOM 59, NR 2
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2016, Vol. 59 (2)

 

1. Wielopostaciowość emocji. Główne problemy

Tomasz Maruszewski

Polymorphism of emotions. Main problems

 

2. Wpływ wdzięczności na dobrostan – specyfika i ograniczenia

Eufrozyna Gruszecka

The influence of gratitude on well-being: Specifity and limitations

 

3. Osobowość, orientacja pozytywna i wiara w sprawiedliwy świat w odczuwaniu zawiści i Schadenfreude

Aneta Przepiórka, Agata Błachnio

Personality, positive orientation, and belief in a just world in the experience of envy and Schadenfreude

 

4. Trudni klienci jako źródło stresu pracowników usług – mediacyjna rola negatywnych emocji

Dorota Szczygieł

Difficult customers as a source of stress among service workers: The mediating role of negative emotions

 

5. Geneza ładunku emocjonalnego oraz sposób przetwarzania słów modyfikują postrzegane prawdopodobieństwo wystąpienia sekwencji losowych

Kamil Imbir

The origin of emotion and processing mode modify the perceived probability of random sequences

 

6. Sprawozdania

Wioleta Boruch
Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji

 

Reports
Wioleta Boruch
Report from the 6th National Conference “Closer to Emotions”

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 14:34 - Barbara Cichy-Jasiocha