Miło nam poinformować, że 24 kwietnia 2016 r.  podczas Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w Lublinie został wręczony prof. Henrykowi Kieresiowi złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Odznaczenie wręczy wiceminister Wanda Zwinogrodzka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Prof. Henryk Kiereś od lat siedemdziesiątych jest związany z Wydziałem Filozofii KUL. Przez szereg lat, do przejścia na emeryturę, kierował Katedrą Filozofii Sztuki. Zajmuje się teorią poznania, filozofią społeczną, filozoficznymi podstawami kultury oraz najnowszymi trendami w filozofii. Należy do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Naukowego KUL i Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Jest członkiem Komitetu Naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii i Przewodniczącym Komitetu Naukowego Encyklopedii „Białych Plam”.

 

Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2016, godz. 11:23 - Dawid Florczak