Sesje i sympozjaSympozja, konferencje i sesje popularnonaukowe organizowane i współorganizowane przez katedrę Pedagogiki Katolickiej mają na celu uświadomienie zainteresowanym problemu wychowania i kształcenia katolickiego młodego pokolenia. Ponadto celem ich jest kreowanie świadomości o potrzebie pedagogiki katolickiej nie tylko w polskiej rzeczywistości. Istotnym elementem jest również ukazywanie nauki Kościoła dotyczącej pedagogiki katolickiej. Prezentowane przez naukowców wykłady, referaty dyskutowane są przez uczestników sesji. Do tej pory wśród zagadnień dyskutowanych w ramach sesji i sympozjów oraz promocji znalazły się: refleksja wokół pedagogiki katolickiej, szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła, opracowanie specjalizacji z zakresu pedagogiki katolickiej, ukazanie pedagogów na współczesne czasy, podstawy programowe reformy edukacji, myśl społeczna. W najbliższym czasie planowane są kolejne konferencje poświęcone problematyce pedagogiki katolickiej w szerokim tego słowa znaczeniu. W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska akademickiego, nauczycielskiego zaniepokojonego poważnym kryzysem polskiej szkoły i upadkiem autorytetu nauczyciela katedra Pedagogiki Katolickiej zainicjowała powstanie Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich oraz Międzynarodowej Rady Naukowej Pedagogów Katolickich.


19 marca 2007 roku w 30 rocznicę wydania przez Kongregację Wychowania Katolickiego dokumentu "La Scuola Cattolica" została zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej konferencja naukowa - "Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła"

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2007, godz. 17:21 - Rafał Olko