Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

Kierunek: prawo kanoniczne

Specjalność: kościelne prawo małżeńskie

Seminarium prowadzone przez: ks. dr hab. Leszek Adamowicz

 

 1. Małżeństwo w porządku prawa naturalnego.
 2. Katolicka teologiczna koncepcja małżeństwa.
 3. Kanoniczno-prawne aspekty adhortacji „Familiaris consortio” i „Amoris letitia”.
 4. Pojęcie małżeństwa w prawie kanonicznym.
 5. System katolickiego prawa małżeńskiego.
 6. Rodzaje małżeństw.
 7. Cele i przymioty małżeństwa.
 8. Przygotowanie kanoniczne do małżeństwa.
 9. Przygotowanie duszpasterskie do małżeństwa.
 10. Małżeńskie przeszkody zrywające – pojęcie, ustanawianie, podziały.
 11. Dyspensowanie od przeszkód małżeńskich.
 12. Przeszkody małżeńskie pochodzące z prawa Bożego.
 13. Przeszkody małżeńskie wynikające ze specjalnych relacji międzyosobowych.
 14. Przeszkody małżeńskie związane ze stanem kanonicznym osoby.
 15. Zgoda małżeńska (konsens) – pojęcie, treść, sposób wyrażenia
 16. Wpływ stanu psychicznego nupturientów na ważność zgody małżeńskiej.
 17. Wady zgody małżeńskiej wynikające ze sfery intelektualnej nupturientów.
 18. Wady zgody małżeńskiej wynikające ze sfery wolitywnej nupturientów.
 19. Symulacja jako przyczyna nieważności małżeństwa.
 20. Niezdolność konsensualna jako przyczyna nieważności małżeństwa.
 21. Uzależnienia a możliwość zawarcia małżeństwa.
 22. Przymus i bojaźń jako przyczyny nieważności małżeństwa.
 23. Forma zawarcia małżeństwa.
 24. Małżeństwo kanoniczne a małżeństwo cywilne.
 25. Małżeństwa mieszane i im podobne: pojęcie i rodzaje, warunki zawarcia.
 26. Stwierdzenie stanu wolnego nupturientów niekatolików.
 27. Skutki zawarcia małżeństwa.
 28. Ustanie małżeństwa kanonicznego.
 29. Separacja: pojęcie, rodzaje, warunki ustanowienia.
 30. Uważnienie małżeństwa: pojęcie, rodzaje, warunki uważnienia.
Autor: Grzegorz Wojciechowski
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 08:27 - Grzegorz Wojciechowski