Uprzejmie informujemy o planowanym konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16 ogłaszany w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia).

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się tutaj.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 14:15 - Piotr Siemaszko