EN:

Philosophy and Fate: Tychic Essays

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 1

 
Strony/pages: 171-175  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-12

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Mgr Jacek Jarocki – doktorant na Wydziale Filozofii KUL; e-mail: jacek_jarocki@interia.pl

 

Cytowanie/Citation information:

rec. Jacek Jarocki. 2016. Paweł Okołowski, Filozofia i los. Szkice tychiczne. "Roczniki Filozoficzne" 64, 1: 171-175, DOI: 10.18290/rf.2016.64.1-12.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 23:25 - Anna Starościc