O PROJEKCIE

Głównym celem projektu „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” jest podniesienie do 31 marca 2018 roku oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 221 studentów/tek (160 kobiet/61 mężczyzn) ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunków: filologia angielska, germańska, polska, romańska, słowiańska, historia oraz historia sztuki WNH KUL.

 

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

 

Budżet projektu: 1 992 198,00 PLN, w tym 1 932 432,06 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 221 osób, w tym 160 kobiet i 61 mężczyzn.
  2. Liczba studentów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe dzięki stażom wysokiej jakości – 221 osób, w tym 160 kobiet i 61 mężczyzn.
  3. Liczba osób, które zadeklarowały, że odbycie staży ułatwi im znalezienie zatrudnienia spełniającego ich oczekiwania - 166 osób, w tym 120 kobiet i 46 mężczyzn.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 221 studentów/tek (osoby nieaktywne zawodowo) ostatniego roku (rok akademicki 2015/16 i 2016/17) studiów stacjonarnych II stopnia niżej wymienionych kierunków:

  • filologia angielska,
  • filologia germańska,
  • filologia polska,
  • filologia słowiańska,
  • filologia romańska,
  • historia,
  • historia sztuki. 

 ZADANIA

Do realizacji założonego celu projektu posłużą następujące zadania:

 

Zadanie 1. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW: FILOLOGIA ANGIELSKA, GERMAŃSKA, POLSKA, ROMAŃSKA, SłOWIAŃSKA WNH KUL (01.05.2016-31.03.2018) [realizacja 99 3 miesięcznych staży w wymiarze 168 godz./m-c i 66 3 miesięcznych staży w wymiarze 120 godz./m-c]

Celem zadania jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

Zadanie 2. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU HISTORIA WNH KUL (01.05.2016-31.03.2018, 18 trzymiesięcznych staży w wymiarze 168 godz./m-c i 12 trzymiesięcznych staży w wymiarze 120 godz./m-c)

 

Celem zadania jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

Zadanie 3. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU HISTORIA SZTUKI WNH KUL (01.05.2016-31.03.2018, 16 trzymiesięcznych staży w wymiarze 168 godz./m-c i 10 trzymiesięcznych staży w wymiarze 120 godz./m-c)

 

Celem zadania jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W TRAKCIE LAT AKADEMICKICH 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 14:23 - Piotr Siemaszko