Dokumentacja dotycząca refundacji wynagrodzenia opiekuna stażystów:

 

1. Umowa o refundację opiekuna stażysty - wzór

2. Wniosek o refundację załącznik do umowy - wzór

3. Umowa o refundację opiekuna stażysty jednoosobowa działalność-wzór

4.Wniosek o refundację załącznik do umowy jednoosobowa działalność - wzór

5.Instrukcja dotycząca wynagrodzenia opiekuna - refundacji

6. Nota obciążeniowa-wzór

 

 

Dokumentacja dotycząca zwrotu kosztów noclegu dla stażystów/tek:

 Wniosek - zwrot kosztów noclegu stażysty/tki: DOC, PDF

[Wnioski mogą składać jedynie osoby odbywające staż poza miejscem zamieszkania(50 km od miejsca zamieszkania)!!! Wniosek wypełniany jest po każdym kolejnym miesiącu odbywania stażu]

 

 

___________________________________________________________________________

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

 

Kwestionariusz Autodiagnozy Poziomu Kompetencji

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

 

REGULAMINEM ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU „WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE KLUCZEM DO KARIERY STUDENTÓW WNH KUL”

3a. Wzór Formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie,

3b. Wzór umowy,

Aneks nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy - oświadczenie

3c Wzór Formularza ZUS ZUA [konieczny wydruk obustronny i wypełnienie przed rozpoczęciem stażu!!!]

3c Oświadczenie studenta [nowy załącznik, konieczne wypełnienie przed rozpoczęciem stażu!!!]

3d Wzór Formularza ZUS ZWUA,

3e. Wzór dziennika stażu,

3f. Wzór zaświadczenia o odbyciu stażu

3g. Wzór raportu końcowego.

3h. Wytyczne odnośnie Opinii/ referencji

3i. Ankieta końcowa

 

Program stażu - wzór do wypełnienia przez opiekuna

Scenariusz rozmowy na staż - WNH

 

 

Przy wypełnianiu formularzy ZUS zalecamy skorzystać z przykładów i instrukcji wypełniania:

Przykład wypełnienia ZUS ZUA

Przykład wypełnienia ZUS ZWUA

Zasady wypełniania formularza ZUS ZUA

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektu pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazewnh@kul.pl.

 

UWAGA! Absolwenci/tki mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, i że staż rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu studiów. Nie powinien to być okres przekraczający 3 miesiące.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2018, godz. 11:54 - Anna Branica