O PROJEKCIE

Głównym celem projektu „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy” jest podniesienie do III.2018 r. oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 155 studentów (114 kobiet/41 mężczyzn) kierunku Administracja WPPKiA - dzięki stażom wysokiej jakości.

 

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

 

Budżet projektu: 1 478 927,76 PLN, w tym 1 434 559,93 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 155 osób, w tym 114 kobiet i 41 mężczyzn.
  2. Liczba studentów, którzy ukończyli staże krajowe, trwające co najmniej 3 miesiące – 139 osób, w tym 102 kobiet i 37 mężczyzn.
  3. Liczba studentów, którzy ukończyli staże zagraniczne, trwające co najmniej 3  miesiące – 16 osób, w tym 12 kobiet i 4 mężczyzn.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 155 studentów/tek (osoby nieaktywne zawodowo) (rok akademicki 2015/16 i 2016/17) studiów niżej wymienionych kierunków:

  • 2015/16: III rok I stopień kierunku Administracja - 37 studentów/tek (25K/12M) i II rok II stopień kierunku Administracja - 57 studentów/tek (42K/15M),
  • 2016/17: III rok I stopień kierunku Administracja - 24 studentów/tek (19K/5M) i II rok II stopień kierunku Administracja - 37 studentów/tek (28K/9M).

 ZADANIA

Do realizacji założonego celu projektu posłużą następujące zadania:

 

ZADANIE 1: STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ADMINISTRACJA KUL (01.05.2016-31.03.2018, 83 trzymiesięcznych staży w wymiarze 168 godzin/miesiąc i 56 trzymiesięcznych staży w wymiarze 120 godzin/miesiąc).

 

ZADANIE 2: STAŻE ZAGRANICZNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ADMINISTRACJA KUL (01.05.2016-31.03.2018, 10 trzymiesięcznych staży w wymiarze 168 godzin/miesiąc i 6 trzymiesięcznych staży w wymiarze 120 godzin/miesiąc).

 

Celem powyższych zadań jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W TRAKCIE LAT AKADEMICKICH 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017, godz. 11:50 - Leszek Wojtowicz