W 2016 roku Wydział Filozofii KUL obchodzi jubileusz 70-lecia

 

Specyfiką filozofii na KUL jest wsparcie badań i nauczania filozofii na trzech filarach: klasycznej filozofii realistycznej w tradycji Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, gruntownej znajomości historii filozofii od starożytności po czasy współczesne i świadomości metodologicznej odwołującej się do narzędzi współczesnej logiki i metodologii nauk. Przez ponad dwadzieścia lat był z nami na Wydziale i prowadził wykłady z etyki Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II i do dziś jego myśl jest stale pielęgnowana i rozwijana. Czerpiąc z bogatej tradycji, podejmujemy problemy i wyzwania współczesności.

Nasi pracownicy są w gronie najlepszych polskich filozofów

Realizują liczne projekty badawcze na wszystkich etapach rozwoju naukowego, wśród nich ostatnio rozpoczęte:

Są w stałym kontakcie z czołowymi światowymi ośrodkami myśli filozoficznej, uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach i odwiedzając ośrodki naukowe w całej Europie, Ameryce, Japonii i Chinach.

Zasiadają w licznych gronach doradczych i opiniotwórczych, np. w:Regularnie odwiedzają nas wybitni goście ze świata

 • wśród nich m.in.: John Searle (University of California, Berkeley), Richard Swinburne (Oxford University), Peter Simons (University of Leeds), Simon Blackburn (University of Cambridge), Susan Haack (University of Miami), Peter van Inwagen (University of Notre Dame, USA), John Skorupski (University of St Andrews), John Crosby (Franciscan University of Steubenville, USA), Rodrigo Guerra López (Centro de Investigation Social Avanzada, Meksyk), którzy w ramach dostępnych dla wszystkich naszych studentów Memorial Lectures wygłaszali trzydziestogodzinne cykle wykładów.

 

Nasi studenci dostają prestiżowe stypendia i nagrody

 • W gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2015/2016 znalazł się student filozofii Kacper Sakowicz.
 • Dawid Mielnik, student Wydziału Filozofii KUL, zdobył w roku 2014 Studenckiego Nobla w województwie lubelskim.
 • Kapituła Konkursu INTERSTUDENT 2015 uznała, że Assef Sallom, student prowadzonych po angielsku studiów doktoranckich z filozofii, jest Najlepszym Studentem Doktorantem spośród wszystkich zagranicznych studentów kształcących się w polskich uczelniach.

 

Na naszym Wydziale można studiować filozofię

 

 • po polsku – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie;
 • lub po angielsku – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie;
  Studia po angielsku dostępne są również dla kandydatów z Polski. Jest to doskonała okazja dla tych, którzy zechcą jednocześnie zgłębiać tajniki filozofii i doskonalić znajomość języka angielskiego. Studia te dla polskich studentów są bezpłatne.

…oraz dyscypliny pokrewne:

 • kognitywistykę (czyli co filozofia i nauki szczegółowe mają do powiedzenia o ludzkim poznaniu i jak z tego zrobić użytek w myśleniu, uczeniu się, komunikacji, reklamie i tworzeniu inteligentnych systemów komputerowych) – studia licencjackie od roku 2014, magisterskie od roku 2017;
 • kulturoznawstwo (czyli jak zrozumieć kulturę i jej poszczególne przejawy oraz jak w świecie kultury z sukcesem działać) – studia licencjackie i magisterskie;
 • retorykę stosowaną (czyli jak na podstawie wiedzy filozoficznej, klasycznej tradycji retorycznej i najnowszej wiedzy naukowej skutecznie komunikować się i przekonywać do swoich racji) – studia licencjackie, poziom magisterski na kierunku kulturoznawstwo ze specjalnością retoryka w kulturze.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, godz. 19:42 - Andrzej Zykubek