Serdecznie zapraszamy studentów/tki: II i III r. I st. kierunku bezpieczeństwo narodowe, I i II r. II st. kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz II r. I st. kierunku stosunki międzynarodowe WNS KUL do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu  „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, który jest realizowany w okresie od 01.05.2016 r. do 31.03.2018 r.

 

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca br. (czwartek) o godz. 9.30 w sali DMMII – 134 (budynek II), Kampus Wschodni, ul. Droga Męczenników Majdanka 70.

 

Projekt „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” przewiduje realizację 3-miesięcznych, płatnych staży krajowych i zagranicznych realizowanych w wymiarze 120 godz./m-c (3/4 etatu) i 168 godz./m-c (etat). Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit (np. Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Lublin, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Więzienna, konsulaty, biura europoselskie, fundacje, stowarzyszenia, placówki dyplomatyczne np. konsulat Generalny RP we Lwowie, siedziba Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w Bratysławie, The Terra Recognita Foundation w Budapeszcie, instytucje zajmujące się bezpieczeństwem międzynarodowym np. Akademia Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu, Słowacja, Matej Bel University w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja, Population Protection Institute in Lázně Bohdaneč,Czechy).

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów podróży (staż zagraniczny) i zakwaterowania (staż krajowy i zagraniczny). Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie odbycia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Zaproszenie na spotkanie znajdziecie Państwo w załączniku.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2016, godz. 09:14 - Barbara Lendzion-Tokarska