Katedra Prawa Administracyjnego KUL

zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.

 

Current Health Law Issues in Central and Eastern Europe

 

która odbędzie się 3 czerwca 2016 r.

w Collegium Iuridicum KUL, sala CI-204.

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres:

 

kamias@kul

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 14:40 - Adam Jankowski