W dniu 6 czerwca 2016 r. wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek powołał stałych członków do Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej celem jest stworzenie płaszczyzny do współpracy między naukowcami z różnych dziedzin, tak aby mogli wymieniać poglądy dotyczące propozycji reform szkolnictwa wyższego i perspektyw jego rozwoju w województwie lubelskim. Wśród nominowanych znaleźli się pracownicy KUL:

 

  • ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (Wydział Teologii),
  • dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL (Wydział Filozofii),
  • dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL (Wydział Filozofii),
  • dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL (Wydział Nauk Humanistycznych),
  • ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji).

 

Powołanym naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016, godz. 09:19 - Dawid Florczak