W dniach 08 - 10 czerwca 2016 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyło się II Międzynarodowe Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze w ramach Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Celem tego przedsięwzięcia, była międzynarodowa dyskusja nad prawnymi aspektami współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie UE. Tegorocznym gospodarzem Forum było Centrum Edukacyjno – Kongresowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim.

 

W konferencji wzięli udział między innymi: prof. Urszula Paprocka – Piotrowska Prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą, Wojciech Żukowski - Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, prof. Ihor Kocan - Rektor Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski, Arkadiusz Bratkowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Stanisław Adamiak - Konsul Honorowy Ukrainy, Andrzej Roter – Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Ołeksij Kowalczuk Burmistrz Miasta Krzemieniec, Andrzej Ryl – Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. , Paweł Prokop – Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Szef Przedstawicielstwa Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Lublinie.

 

W trakcie sesji panelowych naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy dyskutowali m.in. o pływie reguł konkurencji Unii Europejskiej na gospodarkę państw członkowskich, zadaniach administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej, odnawialnych źródłach energii. Uczestnicy sesji poświęconej odnawialnym źródłom energii wzięli udział w wyjeździe studyjnym „Zastosowanie energetyki odnawialnej na Roztoczu" w czasie, której odwiedzili farmę fotowoltaiczną i wiatrową.

 

 

 

img_3249img_3241_1img_3254_1img_3243

13396542_1045010305554752_1938386806_opict0023_2