Studia_prawnicze_KUL_2015_nr_4  - wersja on-line

 

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Tadeusz BOJARSKI (UMCS, UTH),

Uwagi o zmianach kodeksu karnego w zakresie ogólnych zasad odpowiedzialności wprowadzonych przez ustawę z 20 lutego 2015 r.; pdf

Streszczenia

 

Małgorzata GAŁĄZKA (KUL),

Kara łączna po nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. ; pdf

Streszczenia

 

Jerzy NIKOŁAJEW (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej
w Chełmie)
,

Kodeks karny wykonawczy po 1 lipca 2015 r. Wybrane problemy prawno-penitencjarne; pdf 

Streszczenia

           

Damian SZELESZCZUK (KUL),

Środki karne w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r.; pdf

Streszczenia

 

Igor ZGOLIŃSKI (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa),

Dozór elektroniczny jako instrument polityki karnej. Wybrane uwagi na kanwie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego; pdf

Streszczenia

 

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Kornelia Anna GRABOWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-29/14 Komisja Europejska przeciwko Polsce z dnia 11 czerwca 2015 r.; pdf

Streszczenia

 

Marzena RZESZÓT (KUL),

Geneza i ewolucja procesów z udziałem ław przysięgłych w amerykańskim systemie prawnym ; pdf

Streszczenia

 

Marzena RZESZÓT (KUL),

Jury Nullification in the American Legal System. Basics of the Doctrine  from the Perspective of a Non-Common Law Lawyer; pdf

Streszczenia

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Wyrok francuskiego Sądu Kasacyjnego z 20 marca 1972 r. dotyczący odpowiedzialności karnej lekarza za nieudzielenie pomocy (tłum. i oprac. Małgorzata Gałązka, KUL); pdf

 

 

 

RECENZJE

 

Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon (red.), Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 234 (rec. Jacek Barcik, Uniwersytet Śląski); pdf

 

 

Piotr Stanisz, Marta Ordon (red.), Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi” (art. 25 ust.4-5 Konstytucji RP ), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss.469 (rec. Witold Brodziński); pdf

 

 

Maciej Jońca, Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 465 (rec. Karol Dąbrowski, UMCS); pdf

 

 

Marek Dobrowolski, Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 335 (rec. Tomasz Dąbrowski,  Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna); pdf

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, Ogólnopolska konferencja naukowa (Zakrzew, 10 czerwca 2015 r.) (Tomasz Dąbrowski,  Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna); pdf

 

 

VIII polsko-ukraińskie spotkanie – Konferencja naukowa (Jaremcze, 25-27 września 2015 r.) (Tomasz Grzywaczewski, Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki); pdf

 

 

Nowe polskie prawo konsularne, Ogólnopolska Konferencja naukowa (Kraków, 24-25 czerwca 2015 r.) (Łukasz Dąbrowski, Warszawa); pdf

 

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień-czerwiec 2015 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz, KUL); pdf

 

 

IN MEMORIAM

 

Reverendissimo Domino Stanislao Paździor in memoriam (1946-2015) (Marta Greszata-Telusiewicz, KUL); pdf

 

 

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:18 - Monika Popek