EN:

Tableau Methods and a Validity of Arguments

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 2

 
Strony/pages: 155-158  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-9

 

 

 

Bibliografia/References:

  1. D’Agostino, Marcello, Dov M. Gabbay, Reiner Hähnle, Joachim Posegga (red.). 1999. Hand­book of tableau methods. Dordrecht–Boston–London: Kluwer Academic Publisher.
  2. Fitting, Melvin. 1996. First-order logic and automated theorem proving. New York: Springer-Verlag.
  3. Jarmużek, Tomasz. 2013. Formalizacja metod tablicowych dla logik zdań i logik nazw. Toruń: Wydawnictwo UMK.
  4. Priest, Graham. 2008. An introduction to non-classical logic. From if to is. Cambridge: University Press.

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Mgr Mateusz Klonowski – doktorant na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; e-mail: matklon@doktorant.umk.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Klonowski, Mateusz. 2016. Metoda tablicowa a poprawność rozumowań (Rec.: Tomasz Jarmużek, For­ma­li­zacja metod tablicowych dla logik zdań i logik nazw). "Roczniki Filozoficzne" 64, 2: 155-158, DOI: 10.18290/rf.2016.64.2-9.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2016, godz. 16:34 - Anna Starościc