Zmarła prof. dr hab. Hanna Dylągowa

Rektor oraz Społeczność Akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie przyjęli wiadomość o śmierci prof. Hanny Dylągowej, historyka, badaczki dziejów XIX i XX w., emerytowanego, wieloletniego, oddanego wykładowcy KUL, człowieka wielkiej skromności, wrażliwego na potrzeby bliźnich....

 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

 

 

 

Ś.P.

 

prof. dr hab. Hanna Dylągowa

 

(1928- 2016)

 

emerytowana profesor zwyczajny  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

przez wiele lat związana z Uczelnią,

 

kierownik  Katedry Historii Europy Wschodniej (1987- 2000),

 

 

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego,

 

historyk XIX i XX w., badaczka dziejów Kościoła łacińskiego i unickiego,

 

historii Rosji i ziem wschodnich Rzeczypospolitej w XIX i XX wieku,

 

 

członek towarzystw naukowych m.in. Towarzystwa Naukowego KUL,

 

Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, 

 

Ukraińsko-Polskiej Komisji Ekspertów do spraw treści podręczników historii i geografii,

 

 

założyciel i  współpracownik  Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej,

 

 

odznaczona Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN i nagrodą Rektora KUL za pracę habilitacyjną,

 

 

opracowała ekspertyzę historyczną dotyczącą  Męczenników Unickich („Positio historica”)

 

 dla Kongregacji do Spraw Świętych,

 

 

humanistka, wzorowy nauczyciel akademicki,

 

człowiek wielkiej skromności, wrażliwy na potrzeby bliźnich.

 

 

 

Msza  św. żałobna zostanie odprawiona w środę 27 lipca 2016 roku o godz. 13.00

 

w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie,

 

po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

 

Rektor, Senat,

Dziekan, Rada Wydziału Nauk Humanistycznych,

Pracownicy Instytutu Historii

oraz społeczność akademicka KUL

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2016, godz. 17:45 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2016-07-15