Dr hab. Jan Mariusz Izdebski, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego KUL, został powołany w skład Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2016, godz. 09:41 - Leszek Wojtowicz