Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konferencji kończącej ponad 2-letni projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni”, która odbędzie się 30 września 2016 r. w Lublinie w ramach V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

 

W szczególności zapraszamy:

– przedstawicieli świata akademickiego: osoby odpowiedzialne za międzynarodową wymianę studentów, pozyskiwanie studentów zagranicznych, opracowywanie nowych kierunków studiów adresowanych do studentów z zagranicy, umiędzynarodawianie uczelni, osoby zajmujące się tematyką Partnerstwa Wschodniego;

– przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za kontakty z uczelniami wyższymi, strategie internacjonalizacji i wsparcie obcokrajowców;

– osoby zainteresowane akademicką współpracą ze Wschodem.

 

Na konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”. Poruszone zostaną istotne zagadnienia będące przedmiotem dyskusji w ramach projektu związane z kształceniem, a szczególnie jego międzynarodowym wymiarem. Dyskusje dotyczyć będą pozytywnych przykładów współpracy samorządów z jednostkami szkolnictwa wyższego, uczelni z różnych krajów w zakresie tworzenia programów podwójnego dyplomowania oraz migracji zagranicznych studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego i tworzenia atrakcyjnej dla nich oferty edukacyjnej.

 

Rejestracja na konferencję możliwa jest do 18 września (osoby potrzebujące imiennego zaproszenia w celu uzyskania wizy proszone są o zarejestrowanie się najpóźniej do 21 sierpnia). Zgłoszenie odbywa się poprzez rejestrację na Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej pod linkiem:

 

http://kongres.lublin.eu/rejestracja

 

 

 

euw_program_konferencji_podsumowujacej_projekt_europejski_uniwersytet_wschodni