Zapowiedź III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej

logo III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

KOngres DydaktykiKatedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III  Kongresie  Dydaktyki  Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”, a jego uczestnicy będą dyskutować o celach nauczania polonistycznego i  wychowania w  kontekście  przemian  społeczno-cywilizacyjno-kulturowych dokonujących się współcześnie. Obserwując dominację kultury technologii nad kulturą humanistyczną będą zastanawiać się jakiego rodzaju działania należy podjąć, by przywrócić kształceniu polonistycznemu na wszystkich szczeblach należne mu fundamentalne miejsce.

Kongres stanowi część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017, godz. 10:59 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2016-09-19