Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego oraz
Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Sekcja Zatrudnienia i Prawa Pracy Izby Adwokackiej Pensylwanii

oraz

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

 

 

Zapraszają na konferencję:

 

 

 “CONTEMPORARY ISSUES IN LABOR LAW:

POLISH AND AMERICAN PERSPECTIVES”

"WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PRAWA PRACY
Z POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ PERSPEKTYWY"

 

20 października 2010 r.

 

Collegium Iuridicum KUL (Sala CI-204),

ul. Spokojna 1, Lublin

 

Program Konferencji

 

ŚRODA - 20 października 2010

 

9:30-10:00      Recepcja

 

10:00-10:20    Otwarcie

 

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

Dr Tomasz Sieniow, Prezes Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa

 

Prof. Delaine R. Swenson, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL

 10:20-12:00 Sesja 1: Moderator – Dr Tomasz Sieniow

 

·        Vincent Candiello, Esq. (PBA) – “Historical Evolution of Labor Law in the United States” (Historyczna ewolucja prawa pracy w Stanach Zjednoczonych)

 

·        Sędzia  SR Artur Rycak– “Zasada ‘employment at-will’ oraz ‘dismissal for cause’: amerykańskie i europejskie podejście do kwestii zwolnień pracowników" (Employment at Will and Dismissal for Cause: American and European approaches to Employee dismissal)

 

·        Dr Paweł Nowik (KUL) - “Metody kształtowania wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej: rozważania teoretyczno-prawne na tle doświadczeń Polski w dwudziestolecie przemian ustrojowych” (Methods of Determining Remuneration for Work in a Market Economy: Theoretical and Legal Considerations Against the Background of Twenty Years of Polish Transformation)

 

12:00-12:20    Przerwa

 

12:20-14:00    Sesja 2: Moderator – Prof. Delaine R. Swenson

 

·        James P. Valentine, Esq. (PBA) – “The Legal Environment for Employers and Unions in the United States” (Regulacje prawne dotyczące pracodawców i związków zawodowych w Stanach Zjednoczonych)

 

·        Richard Goldberg, Esq. (PBA)– “Public Sector Labor Law in the United States” (Prawo pracy sektora publicznego w USA)

 

·        Sędzia SN Maria Teresa Romer, – “Elastyczne formy zatrudnienia” (Flexibility of Employment)

 

14:00-15:00 Lunch

 

15:00-16:40    Sesja 3: Moderator: Sędzia SR Artur Rycak

 

·        James P. Valentine, Esq. (PBA)– “Dispute Resolution in US Labor Law” (Rozwiązywanie sporów w amerykańskim prawie pracy)

 

·        Mec. Daniel Paul (NSZZ Solidarność)– “Rozwiązywanie sporów w polskim prawie pracy”(Dispute Resolution in Polish Labor Law)

 

·        Prof. Łukasz Pisarczyk, Uniwersytet Warszawski – Polski model zbiorowej reprezentacji interesów pracowniczych” (The Polish Model of the Collective Representation of  Labor Interests)

 

16:40   Zakończenie

 

 

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2010, godz. 15:20 - Marta Ordon