W dniu 27 września 2016 r.  o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Łukasza Zdunkiewicza.

 

Tytuł pracy: Wkład ks. prof. Władysława Piwowarskiego (1929-2001) w rozwój teologii pastoralnej. Studium teologicznopastoralne.

 

Promotor: ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL

 

Recenzenci: ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT we Wrocławiu

                  prof. dr hab. Wiesław Przygoda, KUL

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, godz. 13:23 - Marek Fiałkowski