REFLEKSJA REKTORA KUL
APEL JASNOGÓRSKI
Kaplica Matki Bożej Jasnogórskiej
2 października 2016 r.Matko Boża Rodzicielko!

Przychodzimy dzisiaj tu, gdzie jeszcze nie tak dawno modlił się ojciec święty Franciszek, goszcząc na polskiej ziemi. Przybył na to miejsce śladem swego poprzednika na stolicy Piotrowej św. Jana Pawła II, by oddać cześć „chlubie naszego narodu” (Jdt 15, 9) i dziękować wraz z Polakami za niezwykle istotny w ich dziejach dar chrztu świętego przyjętego przez przedstawicieli narodu przed 1050 laty. Przybył też do ojczyzny papieża Polaka – inicjatora Światowych Dni Młodzieży, by właśnie tu wraz z młodymi ludźmi ze wszystkich kontynentów przeżyć wspólnotowe spotkanie z Jezusem. Ubogaceni wizytą i słowem Piotra naszych czasów, pragniemy powtórzyć za nim życzenia wypowiedziane na jasnogórskich błoniach: „Wam, którzy nieustannie do Niej przychodzicie, podążając do tej duchowej stolicy kraju, niech nadal wskazuje drogę i pomaga tkać w życiu, pokorną i prostą treść Ewangelii” (Franciszek, Homilia na Jasnej Górze, 28 VII 2016 r.). Przywołujemy też jego żarliwe wezwanie skierowane do młodych podczas czuwania modlitewnego na Campus Misericordiae: „Bóg czegoś od ciebie oczekuje, Bóg czegoś od ciebie chce, Bóg czeka na ciebie. Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć drzwi naszego życia, naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny” (Franciszek, Przemówienie na Campus Misericordiae, 30 VII 2016 r.).
Matko dobrej rady, ucz nas czynić treść Ewangelii treścią naszego życia, nieść innym Dobrą Nowinę, być miłosiernymi, zmieniać świat na lepszy. Bądź naszą przewodniczką i wspomożycielką.

Panno Roztropna!
Na progu nowego roku akademickiego przychodzimy do Ciebie, by przed Twoim  jasnogórskim wizerunkiem dziękować za wakacyjny odpoczynek i prosić o wstawiennictwo za nami u Twojego Syna na najbliższe miesiące pracy i nauki, wysiłku i świętowania. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpoczyna bowiem wyjątkowy w swej historii rok akademicki. Inauguruje on obchody 100-lecia naszej Alma Mater. W perspektywie tego ważnego jubileuszu chcę przywołać myśl wypowiedzianą przez św. Jana Pawła II podczas uroczystości wręczania mu przez KUL tytułu doctora honoris causa. „Cieszę się – mówił – z tego, że w roku odzyskania przez Polskę niepodległości państwowej – w roku 1918 – powstał w Lublinie katolicki uniwersytet. Ta zbieżność dat ma swoją wieloraką wymowę. Widocznie zachodzi jakiś organiczny związek pomiędzy niepodległością a uniwersytetem oraz pomiędzy niepodległością a «katolickością». Ta wymowa znajduje też swój wyraz w haśle Deo et Patriae, któremu Katolicki Uniwersytet Lubelski pozostaje wierny przez wszystkie lata swego istnienia”.
Istotnie, od początku swego funkcjonowania KUL konsekwentnie realizował tę dewizę, wybraną przez twórcę i pierwszego rektora uniwersytetu ks. Idziego Radziszewskiego, który zdaniem kard. Stefana Wyszyńskiego, zakładając tę uczelnię, „[...] przyniósł do Lublina swobodny oddech Europy, śmiałość myśli, umiejętność łączenia extremum, zdolność organizacyjną, umiłowanie prawdy oraz gotowość służenia wszystkim”. Nasz uniwersytet kieruje się nią także współcześnie, kształcąc i wychowując kolejne pokolenia Polaków, gotowych z oddaniem i pasją służyć Bogu, Kościołowi i ojczyźnie.
Stolico mądrości, wypraszaj nam nieustannie łaski do wiernego trwania na tej drodze. Służebnico Pańska, radosna i pokorna, bądź dla nas wzorem.  

Matko Jasnogórska!
Tradycyjnie na początku każdego roku akademickiego w aulach uniwersytetów, akademii, politechnik rozbrzmiewa pieśń Gaudeamus igitur. Społeczność naszego uniwersytetu inauguruje go także hymnem Gaude Mater Polonia. Ten kolejny rok akademicki na naszej katolickiej uczelni chcemy rozpocząć również słowami Apelu jasnogórskiego: jestem, pamiętam, czuwam. Słowami wypowiadanymi od 63 lat w tym miejscu, Matko Jasnogórska, która – jak powiedział Jan Paweł II przed Twym cudownym wizerunkiem w 1983 r. – „dana nam jesteś przez Opatrzność ku obronie narodu polskiego”.  Słowami powtarzanymi przez osoby duchowne i świeckie – przez wszystkich, którzy z wiarą, nadzieją i miłością oddają się w Twoją macierzyńską opiekę. Bo – jak mówił papież podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny – przyzwyczaili się Polacy oddawać i powierzać wszystkie swoje sprawy Matce, „Tej, która tutaj nie tylko ma swój Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie - ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła - uczy Sobór. Jest obecna dla każdego i dla wszystkich, którzy do Niej pielgrzymują...” (Jan Paweł II,  Homilia na Jasnej Górze, 4 VI 1979 r.).
Matko łaski Bożej, prosimy i my o Twoje wstawiennictwo u Syna Twego i zawierzamy Ci nasz uniwersytet, wszystkich pracowników, doktorantów, studentów, absolwentów, a także naszych licznych przyjaciół rozsianych po całym świecie. Bądź naszą opiekunką i nauczycielką.