7 października 2016 r. (piątek), godz. 10.00-16.00

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Centrum

Transferu Wiedzy

 

Organizatorzy:

 

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 

Partnerzy:

 

  • Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
  • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
  • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
  • Fundacja Instytut Naukowy im. prof. Józefa Litwina

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 19:43 - Adam Jankowski