KUL i lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej podpisały porozumienie w sprawie wspólnej publikacji jednego z najważniejszych źródeł do badania dziejów II wojny światowej – Dziennika Czynności gen. Władysława Sikorskiego, w latach 1939-1943 premiera polskiego rządu i naczelnego wodza. Dziennik czynności gen. Sikorskiego był dotąd dostępny jedynie w rękopisie w londyńskim Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego, stanowiąc też podstawę zbiorów archiwalnych tej placówki.

 

Krytycznego opracowania źródłowego pierwszej części materiału dokonał zespół pod kierownictwem dr. hab. Jarosława Rabińskiego z Katedry Historii Najnowszej KUL, pomysłodawcy przedsięwzięcia i kierownika pozyskanego w tym celu prestiżowego grantu badawczego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki za lata 2012-2017. Ponadto w skład zespołu wchodzą dr Ewa Rzeczkowska z Katedry Historii Najnowszej KUL oraz mgr Jadwiga Kowalska z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

 

Na mocy podpisanego w ubiegłym tygodniu porozumienia wydawniczego pomiędzy KUL i IPN w tym roku zostanie opublikowany pierwszy tom Dziennika Czynności gen. Sikorskiego, obejmujący okres od 30 sierpnia 1939 r. do 31 lipca 1940 r., zaś prowadzone są rozmowy na temat kontynuacji przedsięwzięcia w 2017 r. (tom drugi, dotyczący okresu pomiędzy 1 sierpnia 1940 r. a 31 lipca 1941 r.). Zarówno KUL jak i IPN zadeklarowały wolę dalszej współpracy w tym ważnym przedsięwzięciu. Autorzy projektu docelowo zakładają publikację co najmniej dziewięciu tomów Dziennika Czynności, zawierających zarówno kalendarium działań gen. Sikorskiego, jak i dokumenty, relacje oraz fotografie ilustrujące aktywność premiera i naczelnego wodza, przerwaną jego tragiczną śmiercią podczas katastrofy w Gibraltarze.

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 14:34 - Marcin Baranowski