ZAGADNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

Z PRAWA HANDLOWEGO (P. Kędzierski)

 1. Prawo cywilne, cześć ogólna - powtórzenie. Firma. Prokura.

 2. Spółka cywilna.
 3. KRS, CEIDG, postępowanie rejestrowe.
 4. Spółka jawna.
 5. Spółka partnerska.
 6. Spółka komandytowa.
 7. Spółka z o.o. (1).
 8. Spółka z o.o. (2).
 9. Spółka akcyjna (1)
 10. Spółka akcyjna (2)

ZAGADNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

Z PRAWA UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM (P. Kędzierski)

 

 1. Pojęcie umowy, rodzaje umów, forma i treść umowy, zawarcie umowy (umowa przedwstępna);
 2. Dodatkowe zastrzeżenia umowne, rozwiązanie umowy (wypowiedzenie, odstąpienie) - KAZUSY DO POBRANIA;
 3. Umowa a stosunek prawny. Pojęcie zobowiązanie; wykonanie zobowiązania;
 4. Skutki niewykonania zobowiązania. Kara umowna - KAZUSY DO POBRANIA;
 5. Zmiana dłużnika. Zmiana wierzyciela;
 6. Actio Pauliana;
 7. Umowa sprzedaży;
 8. Umowa o dzieło.Umowa o roboty budowlane. Umowa dostawy. Umowa darowizny.
 9. Umowa zlecenia. Umowa agencyjna.
 10. Umowa przechowania. Umowa przewozu. Umowa spedycji (ćw 11.1.19)
 11. Umowa najmu. Umowa dzierżawy. Umowa leasingu. Umowa pożyczki. (ćw 18.1.19)
Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019, godz. 00:32 - Piotr Kędzierski