Uczestnicy Summer School otrzymają imienne certyfikaty wystawione przez CBEPiPM oraz Uniwersytet Otwarty, podpisane przez Dziekana Wydziału Prawa. Ponadto uczestnicy szkoły letniej będą mogli korzystać ze stworzonej w Instytucie na rzecz Państwa Prawa „Biblioteki Migracyjnej”. 

 

Patronat nad Szkołą Letnią objął

   urzad do spraw cudzoziemcow

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I KONTAKTU Z BIUREM PROJEKTU OI@KUL.PL

 

 

Wypełnione formularze rekrutacyjne należy składać w Biurze projektu w pokoju GG-100 w godzinach 8:00-14:30 w terminie do 24 czerwca 2016 r.

 

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów osobiście formularz należy wypełnić, zeskanować i wysłać na adres oi@kul.pl a oryginał wysłać na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
AL.Racławickie 14, 20-950 Lublin
Sekcja Funduszy Strukturalnych pokój 100

 

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017, godz. 11:06 - Marlena Struś