ks. rektorSzanowni Państwo,

 

w 2018 roku przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu Lubelskiego, przemianowanego w 1928 r. na Katolicki Uniwersytet Lubelski i od 2005 r. noszącego imię Jana Pawła II.

 

Założyciel naszej Alma Mater skupił grono osób zafascynowanych ideą organizacji uniwersytetu katolickiego, będącego ośrodkiem prowadzenia badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy w duchu harmonii pomiędzy nauką i wiarą. Celem powstającej uczelni miało być też kształcenie i wychowywanie przyszłej inteligencji katolickiej. Dewizą Uniwersytetu stało się zawołanie Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.

 

Blisko 100-letnia historia naszego Uniwersytetu – to powód do wielkiej radości i dumy. KUL bowiem jest jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków i pierwszą uczelnią, która podjęła na nowo działalność po zawierusze II wojny światowej. W czasach komunistycznych nazywany wyspą wolności, oazą wolnej myśli, będący jedynym katolickim, prywatnym uniwersytetem od Łaby do Władywostoku, w czasach najnowszych – uwzględniając zmieniające się realia – konsekwentnie realizuje idee jego inicjatora, twórcy i pierwszego rektora ks. Idziego Radziszewskiego.

 

Wprawdzie stulecie KUL wypada w 2018 roku, jednak jubileuszowe obchody rozpoczęliśmy wcześniej, by świętować godnie i uroczyście, by trwać w tej radosnej atmosferze i by mieć wiele czasu i możliwości na okolicznościową refleksję i zadumę oraz na wyrażenie wdzięczności wszystkim, którym jesteśmy ją winni.

 

Jubileuszowe inicjatywy i wydarzenia będą przedstawiane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, mediów społecznościowych KUL oraz „Przeglądu Uniwersyteckiego”. Zapraszam więc Państwa serdecznie do lektury, a także do udziału w święcie naszego Uniwersytetu.

 

podpis Dębiński