Pracownicy Katedry Rachunkowości serdecznie zachęcają wszystkich studentów do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków poprzez przygotowanie i udział w różnego rodzaju konkursach z tych dziedzin.

 

Mogą one stanowić dla Państwa ważny etap w zdobywaniu cennego doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

 

Poniżej zamieszczono wykaz wybranych konkursów dla studentów, sprawdzających wiedzę i umiejętności w dziedzinie szeroko pojętej rachunkowości i podatków.

 

Nazwa konkursu Podstawowe informacje
Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla studentów konkurs indywidualny, I etap to test wiedzy złożony z 60 pytań, II etap - ustny, regulamin określa zalecaną literaturę
EYe on Tax konkurs dla 3-4 osobowych zespołów z zakresu podatków, szczegóły na stronie www
EY Financial Challenger konkurs dla 3-4 osobowych zespołów z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, szczegóły na stronie www
Księgowi Przyszłości konkurs dla 3-osobowych drużyn złożony z 5 etapów: trzy pierwsze etapy to testy on-line, półfinał wymaga pisemnego opracowania zagadnienia konkursowego, finał to prezentacja najlepszych opracowań oraz odpowiedzi na pytania komisji
Karierosfera (dziedziny: Audyt, Accounting) konkurs indywidualny, I etap to test on-line - 10 pytań zamkniętych, II etap to test z wybranej dziedziny, pisany w jednym z 13 ośrodków (UMCS Lublin), finały we Wrocławiu
Konkursy Akademickiej Fundacji Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka konkurs indywidualny na najlepszą pracę magisterską (nagrody pieniężne) z zakresu rewizji finansowej oraz innych usług biegłego rewidenta
Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości PAC konkurs dla 3-osobowych drużyn złożony z 4 etapów: trzy pierwsze etapy on-line, finał w Łodzi dla 10 najlepszych drużyn
Ogólnopolski Konkurs z Wiedzy o Rachunkowości konkurs indywidualny, I etap - on-line, II etap - forma pisemna - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Podatkowej KUL konkurs indywidualny, organizowany przez Koło Rachunkowości i Podatków KUL od 2016 r., I etap - pisemny, II etap - ustny; atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów i upominki dla uczestników
Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 21:34 - Joanna Nucińska