Z radością informujemy o ukazaniu się zredagowanej przez

Jolantę Klimek-Gradzką i Małgorzatę Nowak-Barcińską publikacji

pt. Dawne z nowym łącząc... In memoriam Mariani Kucała.

 

Wydawcami książki są Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Zbiór, honorujący związanego przez wiele lat z Katedrą Języka Polskiego prof. M. Kucałę, obejmuje 31 tekstów zgrupowanych w działach: Gramatyka, leksykologia, Leksykografia, Tekstologia, Pragmalingwistyka i Varia.  Współtworzą go m.in. artykuły: Henryka Dudy (O genezie kolędowej wardżeczki), Jolanty Klimek-Grądzkiej (Matka Boska w polonikach kijowskich (1635-1638)), Zenona Leszczyńskiego (Uwagi o zmianach w Słowniku poprawnej polszczyzny Stanisława Szobera), Małgorzaty Nowak (Język męża wątpiącego. O kilku cechach Księgi Koheleta w przekładzie Anny Kamieńskiej) oraz Natalii Sosnowskiej (Słownictwo myśliwskie w utworach z serii "Cuda Polski" Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego).

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2016, godz. 21:55 - Małgorzata Nowak-Barcińska