W ramach zespołu psychologii klinicznej człowieka dorosłego prowadzone są następujące zajęcia dydaktyczne:

 

dla ścieżki Psychologia Wspierania Jakości Życia (PWJŻ) oraz Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości (PBiP):

- Psychologia kliniczna i psychopatologia (wykład i ćwiczenia)

- Poradnictwo psychologiczne (wykład i ćwiczenia)

 

dla ścieżki Psychologia Wspierania Jakości Życia (PWJŻ):

- Psychologia kliniczna dorosłych (wykład i ćwiczenia)

- Psychologia sądowa (wykład)

- Psychologia kliniczna dorosłych (sem. mgr)

- Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia)

- Diagnostyka zaburzeń psychicznych (konwersatorium)

- Neuropsychologia (wykład i ćwiczenia)

- Diagnostyka inteligencji (laboratorium)

- Metody projekcyjne w diagnozie klinicznej (konwersatorium)

- Psychologiczne aspekty chorób somatycznych i psychicznych (wykład)

 

dla ścieżki Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości (PBiP):

- Psychologia kliniczna w środowisku pracy (sem. mgr)

 

Seminarium doktoranckie

 

 

Aktualnie prowadzone badania naukowe obejmują następujące obszary tematyczne:

 

1.

 

jakość życia w różnych zespołach klinicznych i różnych etapach rozwojowych człowieka 

2.

 

 

psychologiczne aspekty doświadczania własnej choroby, utraty zdrowia oraz niepełnosprawności somatycznej i psychicznej (m.in. szeroki program badań nad łuszczycą, schizofrenią, depresją, niepłodnością i ciążą wysokiego ryzyka)

3.

 

stres i radzenie sobie z nim (stres związany z wykonywaną pracą zawodową, utratą zdrowia, utratą osoby bliskiej)

4.

 

wypalenie zawodowe (u nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia)
5. zasoby osobiste i zapotrzebowanie na wsparcie w zdrowiu i w chorobie

6.

 

psychologiczne problemy okresu starzenia się i starości (m. in. proces adaptacji do starości, postawa wobec własnej starości, poczucie godności)
7. badania z obszaru psychoneuroimmunologii i neuropsychologii
8. badania z zakresu psychologii sądowej i penitencjarnej

9.

 

regulacja emocji w chorobach somatycznych (kontrola i sposoby wyrażania emocji, m.in. złości; zachowania aleksytymiczne)

 

Prowadzimy badania naukowe o charakterze interdyscyplinarnym - współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Stałymi partnerami współpracy są między innymi:

 

   
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Klinika Dermatologii, Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Klinika Psychiatryczna)
 
       
Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 
   
 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
         
 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   
Uniwersytet Śląski w Katowicach
         
Hospicjum Małego Księcia w Lublinie
   
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
         
Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie
   
Instytut Neuropsychiatryczny w Warszawie
         
Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie
   
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
         
Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę (ADIPSO) we Włoszech
   
Uniwersytet Katolicki w Mediolanie
         
Koalicja Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie

 

 

 

Autor: Monika Guzewicz
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2016, godz. 15:21 - Monika Guzewicz