Na podstawie § 3 ust. 12 Regulaminu konkursu na stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przyznano stypendia naukowe na rok akademicki 2018/2019.


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2019, godz. 10:41 - Ewa Zięba