Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16 pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych.

 

Celem konkursu jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, służących rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), które uzupełni e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Autor: Beata Cybulak
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016, godz. 16:03 - Beata Cybulak