Informujemy, że trwa nabór projektów w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Programu Polska Cyfrowa.

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 2020. Cel ten będzie realizowany w ramach III osi priorytetowej -Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, w tym poprzez działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Autor: Beata Cybulak
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016, godz. 16:05 - Beata Cybulak