1. Projekt „Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej", którego celem jest podniesienie do VII.2019 roku kompetencji 75 studentów/tek (53 kobiet/22 mężczyzn) kierunków: praca socjalna, nauki o rodzinie, teologia KUL, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, dzięki współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi.

Projekt powstał z inicjatywy i przy wsparciu merytorycznym pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologii KUL: Pani dr Agnieszki Zaborowskiej i Pana dr. Adama Zadrogi.

 

2. Projekt "Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II", którego celem jest podniesienie do VIII.2018 roku kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa 78 uczniów/-c (46 kobiet/32 mężczyzn) z następujących szkół: III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, LO w Bełżycach, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu, III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie, Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku, I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie dzięki realizacji zajęć w obszarze poprawnego argumentowania, krytycznego i samodzielnego myślenia, logiki, heurystyki we współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi.

Projekt powstał z inicjatywy i przy wsparciu merytorycznym pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Filozofii KUL: Pana dr. hab. Marka Lechniaka, prof. KUL, Pana dr. Marcina Iwanickiego i Pana dr. Piotra Lipskiego.

Autor: Beata Cybulak
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016, godz. 16:30 - Beata Cybulak