Konferencja naukowa

10 lat ochrony danych osobowych w Polsce

I Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowała konferencję naukową poświęconą problematyce ochrony danych osobowych. W zamierzeniu konferencja miała być okazją do podsumowania i oceny doświadczeń z okresu dziesięciu lat, które upłynęły od uchwalenia przepisów o ochronie danych osobowych. Konferencja odbyła się w poniedziałek 5 listopada 2007 roku w Lublinie, w gmachu KUL.


Mamy nadzieję, że konferencja była dobrą okazją do spotkania i wymiany poglądów. Udział w konferencji był bezpłatny, jednakże z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej, wymagane było wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa.


Program konferencji

lub w formacie *.pdf
Program_konferencji_ODO_KUL.pdf


Ukazała się publikacja pokonferencyjna, w której zamieszczone zostały referaty. Z uwagi na ograniczenia czasowe konferencji (20 minut na wsytąpienie), opublikowane teksty są znacznie obszerniejsze niż referaty wygłoszone na konferencji.


Autor: PF
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2010, godz. 10:17 - Paweł Fajgielski