Ostatnie wydarzenia

  1. Międzynarodowa konferencja naukowa: "Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe", Lublin 11-12 grudnia 2018 roku.

  2. Konferencja naukowo - dydaktyczna: "Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych."18 października 2018 r.

  3. Uroczystość wręczenia egzemplarzy autorskich ENCYKLOPEDII AKSJOLOGII PEDAGOGICZNEJ pod redakcją naukową prof. dr hab. Krystyny Chałas i ks. dr hab. Adama Maja, prof. KUL, autorom jej haseł.

Uroczystość odbyła się w dniu 12 października 2016 r. w Instytucie Pedagogiki KUL

 

 nowy_obraz_5 

 

nowy_obraz_6

 nowy_obraz_7

 

nowy_obraz_8

 

nowy_obraz_9

  1. Uroczystość wręczenia Encyklopedii Aksjologii Pedagogicznej autorom jej haseł oraz statuetek dla uczniów – wzorów godnych naśladowania, jak również dla nauczycieli, którzy są autorami biografii tych uczniów. Biografie zostały zebrane i umieszczone w książce pt. Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania, red. prof. dr hab. Krystyna Chałas. 

Uroczystość odbyła się w dniu 24 października 2016 r. w gmachu Senatu RP.

 

nowy_obraz_10

 

nowy_obraz_11

 

nowy_obraz_12

 

nowy_obraz_13

 

nowy_obraz_14

 

 

Autor: Marta Buk-Cegiełka
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2019, godz. 21:29 - Marta Buk-Cegiełka