W poniedziałek, 12 grudnia 2016 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II po raz pierwszy odbył się Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Podatkowej, zorganizowany przez Koło Rachunkowości i Podatków KUL (plakat promujący pierwszą edycję konkursu).

 

Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia praw i obowiązków podatnika, opodatkowania PIT oraz opodatkowania działalności gospodarczej z tytułu PIT, CIT i VAT. Pytania części pisemnej i ustnej przygotował dr Artur Krukowski, pełniący obowiązki Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. W komisji konkursowej zasiedli także Elżbieta Michno z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Bożena Nowicka, reprezentująca Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie oraz dr Anna Spoz z Katedry Instytucji i Rynków Finansowych KUL i dr Joanna Nucińska z Katedry Rachunkowości KUL - sekretarz konkursu. Komisji konkursowej przewodniczył dr Mariusz Sokołek z Katedry Rachunkowości, kurator Koła Rachunkowości i Podatków KUL.

 

Konkurs rozpoczął się o godzinie 9 w sali CTW-114. Przybyłych uczestników konkursu oraz gości, zasiadających w komisji konkursowej powitał prof. dr hab. Marian Żukowski, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL. Po krótkim zapoznaniu uczestników z zasadami rozpoczęto pierwszy etap konkursu - pisemny test złożony z 30 pytań zamkniętych oraz dwóch zadań otwartych. Wzięło w nim udział 28 osób.

 

W przerwie między częścią pisemną a ustną uczestnicy konkursu wzięli udział w szkoleniu poświęconym rozliczeniom podatkowym przy pomocy aplikacji e-Deklaracje, które poprowadził dr Mariusz Sokołek.

 

Po zakończeniu szkolenia ogłoszono wyniki pierwszego etapu konkursu. Do udziału w drugim etapie zaproszono:

  • Pawła Bryzka (który uzyskał 36 pkt z części pisemnej);
  • Katarzynę Lewandowską (35 pkt); oraz
  • Ewelinę Nawrocką (34,5 pkt).

 

Laureaci I edycji konkursu

 

Finaliści odpowiadali na pytania dr Artura Krukowskiego z zakresu prawa podatkowego. W krótkiej przerwie komisja konkursowa dokonała oceny wypowiedzi trójki uczestników drugiego etapu (wiedza i sposób jej prezentacji). Uwzględniając wyniki pierwszego i drugiego etapu, pierwsze miejsce i tytuł laureata I Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Podatkowej KUL zdobyli ex aequo Paweł Bryzek (z lewej) i Ewelina Nawrocka (z prawej), natomiast drugie miejsce przypadło w udziale Katarzynie Lewandowskiej (w środku). Laureatom konkursu wręczono tablety i literaturę fachową, ufundowaną przez sponsorów.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali certyfikaty uczestnictwa i upominki od sponsorów, zaś na zakończenie rozlosowano wśród nich nagrody rzeczowe - książki i akcesoria komputerowe.

 

Wspólne zdjęcie uczestników, komisji i organizatorów konkursu

 

Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu w roku 2017!

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2016, godz. 21:30 - Joanna Nucińska