Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr POWR.02.08.00-IP-03-00-002/16 Profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności

 

Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki. 

 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 27 grudnia 2016 r. do 11 stycznia 2017 r.

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 28 400 000,00 PLN.

 

Wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagany.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Autor: Beata Cybulak
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2016, godz. 17:33 - Beata Cybulak