PRELUDIUM NCN

Marta Ratomska otrzymała grant w konkursie Preludium 11 na realizację projektu zatytułowanego Wpływ przewidywalnej częstości i przewidywalnej kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych w wymiarze przestrzennym i czasowym na orientację uwagi w zadaniach detekcji i dyskryminacji. Badania okulograficzne i ERP. Projekt Marty zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. Gratulujemy!

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016, godz. 17:58 - Piotr Francuz