Instytut Socjologii - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych organizuje w dniach 15-16 listopada 2016 r. Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dra hab. inż. Sławomira Partyckiego, połączonej z jubileuszową konferencją naukową pt.: Społeczeństwo - Gospodarka - Technologia w świecie sieciowych powiązań. Ku przyszłości. Jubileusz rozpoczyna się 15 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali C-1031.

 

Relacja

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 11:54 - Maria Mazurek-Olszowa