Studia z filologii polskiej
(2002-2007) 
Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Mgr filologii polskiej
(2007)


na podstawie pracy: Interdyscyplinarny charakter szkolnej polonistyki. Przegląd publikacji dydaktycznych ogłoszonych na łamach „Warsztatów Polonistycznych" w latach 1992-2001 (prowadzący: dr hab. prof. KUL Sławomir Jacek Żurek, recenzent: dr Magdalena Marzec)

Studia doktoranckie
(2007-2011)
Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Doktor nauk humanistycznych (2012) na podstawie pracy: "Warsztaty Polonistyczne" (1992-2001) edukacyjny kwartalnik dla nauczycieli języka polskiego. Ujęcie interdyscyplinarne (promotor: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, recenzenci: dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR, dr hab. Roman Doktór, prof. KUL).
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2012, godz. 11:43 - Aleksandra Dziak