Katedra Socjologii Kultury i Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

we współpracy z

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego,

Komisją Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

oraz Zakładem Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa na

 

VI LUBELSKIE SPOTKANIA ANTROPOLOGICZNE Antropologia narracji we współczesnej kulturze Od zniewolenia do zbawienia

10.05.2017 r.

 

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. Wojciech J. Burszta (SWPS)

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski (UWr, KNF O/PAN Wrocław)

dr Aleksandra R. Knapik (UWr, KNF O/PAN Wrocław)

dr hab. Marek Rembierz (UŚ)

doc. dr Wiesław Romanowicz (PSW)

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. Adam A. Szafrański (KUL)

dr Dorota Tomczyszyn (PSW)

dr Katarzyna Buczek (UO, KNF O/PAN Wrocław)

dr Krzysztof Jurek (KUL)

mgr Patrycja Paula Gas (KUL)

 

Przedmiotem namysłu w ramach VI Lubelskich Spotkań Antropologicznych będą:

• narracje literackie i filmowe

• reportaże z miejsc ataków terrorystycznych oraz konfliktów wojennych • narracje uzależnień (w tym od Internetu, pracy, polityki)

• narracje uwolnienia (w tym egzorcyzmy, narracje służące osiągnięciu spokoju duchowego, narracje terapeutyczne psychologów i duchownych)

• narracje w formie modlitwy

 

Narracja organizuje dziś sposób postrzegania otaczającego nas świata, naszej tożsamości oraz relacji z innymi. We współczesnym świecie jej mnogość i fragmentaryzacja wpływa na formułowanie sądów poznawczych, estetycznych i moralnych. Jednocześnie polifonia narracji umożliwia dialog, a przez to wspólne konstruowanie i porządkowanie sensów. Różnorodność opinii nie wyklucza wspólnej narracji, wręcz przeciwnie, wzbogaca i dopełnia jej całkowity obraz, odzwierciedlając tym samym wielopłaszczyznowość naszej rzeczywistości. Dialog, krytyka i interpretacja zjawisk, postaw i emocji budują semantyczną przestrzeń, w której się poruszamy jako odbiorcy i uczestnicy kultury. Clifford Geertz, przywołując słynne zdanie Richarda Rorty'ego, iż granice naszego języka są granicami naszego świata, zaznacza, że „bogactwo naszych umysłów, skala znaków, z których interpretacją potrafimy sobie jakoś radzić, określają intelektualną, emocjonalną i moralną przestrzeń, w której zamyka się nasze życie”. W globalnym świecie stajemy przed wielkim wyzwaniem, gdyż owa skala znaków nieustannie się powiększa, a mimo to uniwersa symboliczne i narracje ulegają stopniowemu ujednoliceniu. Kulturowe, społeczne i polityczne zjawiska są szeroko komentowane i interpretowane nie tylko przez antropologów i socjologów, ale i przez dziennikarzy, polityków, blogerów oraz zwykłych użytkowników portali społecznościowych. Zasadny więc zdaje się głęboki namysł nad tym, czy to ośrodki akademickie, media masowe, czy może użytkownicy Internetu tworzą dyskurs o współczesnym świecie. W chaotycznej narracji niektóre słowa, zdania, a nawet metafory zaczynają tracić swoje pierwotne znaczenie. Nowe modele i wzory ich wykorzystania w konkretnych kontekstach są powtarzane i utrwalane w mediach. Na stałe wchodzą do repertuaru środków opisu rzeczywistości. Można zauważyć, że w obliczu mnogości narracji badacze nauk społecznych i humanistycznych stracili pozycje komentatorów i interpretatorów współczesnych zjawisk społecznych na rzecz publicystów i polityków. Postmodernistyczny liberalizm, strącając autorytety z piedestału, oddaje głos każdemu, prowadząc tym do obfitości dyskursów i opinii. Czasami wzbogaca to perspektywę, innym razem prowadzi do rozmycia pojęć lub mylnego zastosowania terminów. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób współczesna antropologia ma radzić sobie z mnogością narracji. Warto się zastanowić, czy powinna przyjmować stanowisko obserwatora i komentatora, czy też angażować się w narrację publiczną, pomagając porządkować i interpretować aktualne problemy i zjawiska. Kolejnym wyzwaniem dla antropologów jest przejście od tradycyjnych metod badań na rzecz sztuki tworzenia tekstów antropologicznych (antropologia refleksyjna, autoetnografia, antropologia zaangażowana).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich badaczy nauk społecznych i humanistycznych.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów na adres e-mail konferencja.kul@wp.pl upływa 31 marca 2017 r. Szczegółowe informacje na temat konferencji wraz z programem będą na bieżąco uzupełniane na stronie internetowej Katedry Socjologii Kultury i Religii (www.kul.pl/kskir).

 

Opłata konferencyjna (nr konta: 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147, z dopiskiem „VI LSA 2017”) 200 zł (udział w konferencji, przerwa kawowa, materiały konferencyjne) 100 zł (bez udziału, z możliwością publikacji, po pozytywnej recenzji)

 

Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin Kolegium Jana Pawła II, s.1031

 

Kontakt: mgr Patrycja Paula Gas, patrycjapaulagas@kul.lublin.pl

 

formularz_zgloszeniowy_vilsa17

formularz_zgloszeniowy_vilsa17

vi_lsa_2017_-_zaproszenie

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2016, godz. 21:07 - Krzysztof Jurek